Ďakujeme za priazeň v tejto sezóne a tešíme sa na nasledujúcu! Thank you for your favor in this winter season and we are looking forward..

9 likes, 0 comments4 months ago

Fotky z príspevku používateľa Pilgrim Ski Academy

Škôlka nachystaná ale vtáčiky nám vyleteli z hniezda. Kids arena prepared but our little birds flew out of the nest

1 likes, 0 comments5 months ago

Fotky z príspevku používateľa Pilgrim Ski Academy

Stretneme sa dole! We`ll meet at the bottom!

2 likes, 0 comments5 months ago

Fotky z príspevku používateľa Pilgrim Ski Academy

Koncosezónny výpredaj (zľava doprava, máme aj iné dĺžky ako sú na foto)/ Sale (from left to right, there are also different lengths in..

0 likes, 0 comments5 months ago

Titulná fotka profilu Pilgrim Ski Academy

2 likes, 0 comments5 months ago