Lyžiarska škola / Ski School

lyziarska skola jasna


Kancelária lyžiarskej školy, ktorá je zároveň aj „meeting point“, sa spolu so servisom a požičovňou lyží nachádza na -3. podlaží v dolnej budove hotela Ski & Wellness Residence Družba****, v susedstve s lyžiarňou a Ľudovou reštauráciou. Vstup pre hotelových hostí je priamo z hotela, pre ostatných zákazníkov zo zjazdovky č. 13 Biela Púť.

Ski school office and meeting point is located in the bottom house of Ski & Wellness Residence Družba****, -3rd floor, next to the ski room and „Ludova“ restaurant. Entry for the hotel guests is directly throughout the hotel, for the other customers from the ski slope Nr. 13 „Biela Put“.

CENNÍK LYŽIARSKEJ ŠKOLY

 

Náš cenník je zostavený tak, ako si myslíme, že je priebeh náročnosti vo výuke lyžovania (snowboardingu). Prvé kroky sú pre obidve strany, tak adepta lyžovania ako aj inštruktora, najťažšie. No my vás chceme naučiť viac než len pluhový oblúk resp. jazdu na zadnej hrane na snowboarde. Preto je cena prvých lekcií vyššia ako lekcií nasledujúcich, keď už šikovný inštruktor zbiera plody svojej práce a so šikovným lyžiarskym novicom si užívajú spoločnú lyžovačku. Skipass klienta nie je zahrnutý v cene za výuku.

Our pricelist is set up on philosophy that the first steps are most demanding for both, the person who is learning and for the ski teacher as well. But our ambition is to teach you more than just plow turn resp. heelslide on a snowboard. That is why the price of the first lessons is higher than the price of the following ones, during which the skilled ski teacher enjoys a pleasurable skiing together with his skillful ski student. Students skipass is not included.

Pridanou hodnotou našej ponuky je vlastný ohradený lyžiarsky areál pre začiatočníkov s dopravným pásom „lyžiarska škôlka“ hneď vedľa hotela Ski & Wellness Residence Družba****. Na tomto mieste sa môžu všetci adepti učiť lyžiarsku abecedu v bezpečí a bez rušivých vplyvov a ohrozenia od ostatných návštevníkov strediska. Vstup do tohoto priestoru je podmienený zakúpením služieb lyžiarskej školy Pilgrim Ski Academy podľa platného cenníka. Skipass počas výuky tu nie je potrebný.

Value added to our offer is our own separated ski arena for beginners with the ski conveyor lift „ski kindergarten“. On this place children and beginners can learn ski alphabet without disturbtion and collisions with other visitors of the ski resort. Entry to the arena is based on purchasing services of Pilgrim Ski Academy according to a valid pricelist. No skipass is needed during the lesson.

 


Každá lekcia trvá 120 minút. Začiatok jednotlivých lekcií je o 9:00, 11:00 a 13:30.

Duration of a lesson is 120 min. Lessons start at 9:00, 11:00 a 13:30.

Individuálne lekcie sú najefektívnejšou formou výuky pre lyžiarov každého veku a všetkých úrovní. Či sa chcete vy alebo vaše dieťa lyžovať naučiť alebo v lyžovaní zlepšiť, keď ste sám s inštruktorom, pokrok je najrýchlejší.

Private lessons are most effective in teaching students of every age and every skiing skills. If you want yourself or your children to learn basics or you want to get improved, to be alone with a ski teacher is the most progressive way to do so.

Skupinová výuka si od každého v skupine vyžaduje vyššiu mieru disciplinovanosti a samostatnosti. Preto je vhodná pre dospelých a deti, ktoré sú ochotné a schopné v skupine spolupracovať. Ďalším nevyhnutným predpokladom je približne rovnaká lyžiarska úroveň jednotlivých členov skupiny. Inak sa budú jedni nudiť, alebo druhí budú frustrovaní a nahnevaní, keď nebudú stíhať.

Group lessons require a higher degree of discipline and autonomy from each person in a group. They are suitable for adults and children who are willing and able to cooperate. An additional precondition is more or less the same ski level of all members of a group. Otherwise one can be bored or another frustrated and angry if not able to keep in touch.

Máme pomerne stabilný tím inštruktorov, ktorý každoročne osvieži „nová krv“. Podmienkou práce u nás je platný certifikát učiteľa lyžovania (snowboardingu) získaný u akreditovanej domácej alebo zahraničnej vzdelávacej inštitúcie. Dobrým zvykom sú spoločné tréningy našich inštruktorov, kde si konfrontujú svoje skúsenosti, vymieňajú rôzne finty, prípadne tí skúsenejší poradia novým, čo je zaužívané v našich podmienkach.

We have a quite stabilised team of ski and snowboard teachers that is every year refreshed with „young blood“. The necessary prerequisite to get a job as a ski (snowboard) teacher in our company is a valid certified degree obtained from an accredited home or foreign educational institution.

Zoznam našich inštruktorov pre účely zákona č. 440/2015 Z.z. o športe: Zoznam_instruktorov_Pilgrim

Sme tu len pre Vás, aby sme splnili Vaše nároky a individuálne požiadavky…
Pre hotelových hostí
Ski & Wellness Residence Družba****  a klientov PILGRIMTOURS je poskytovaná 10% zľava.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

For hotel Ski & Wellness Residence Družba****  guests and PILGRIMTOURS clients discount -10%.
We are looking forward to see you in Jasna.


Použite náš Rezervačný formulár a objednajte si naše služby príp. sa opýtajte, čo vás zaujíma.

Please use our Reservation form and book our services or just have a question.